<  
  • PVC内润滑剂 ZGH4性能: ——内部润滑剂; ——增加表面光泽; ——改善流动性能; ——适用于要求高透明性的产品。           ...2018-12-01
  • 橡胶/塑料用 润滑剂 脱模剂专注研发生产塑料用:润滑剂、脱模剂、分散剂、抗静电剂,欢迎详询!...2018-12-01